Další akce

Reko atletické dráhy a sektorů

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace

zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění

 

výzva ke stažení

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce atletického stadionu a spočívá ve vybudování atletické dráhy s šesti drahami, v cílové rovince rozšířené na osm drah, vybudování sektoru s umělým povrchem a odvodněním. Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v projektové dokumentaci s výkazem výměr, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.