AIKIDO

O aikido

 

…..Aikidó není umění boje a poražení nepřítele. Je to cesta vedoucí všechny lidské bytosti k životu ve vzájemné harmonii, jakoby všichni patřili k jedné rodině. Tajemstvím aikidó je stát se jednotným s vesmírem a pohybovat se zcela přirozeným pohybem. Kdo dokáže dosáhnout tohoto tajemství splynutí s vesmírem, může říct: "Já jsem vesmír…..

 

…..Neodporování je základní princip aikidó. Protože zde není žádný odpor, zvítězíte před každým začátkem střetnutí. Člověk, jehož mysl je nepřátelská, nebo který hledá boj je poražen bez boje…..

 

……Nepřemýšlím špatně o lidech, kteří se ke mně chovají nelaskavě. Spíš k nim cítím vděčnost, že mi dávají příležitost cvičit mé ovládání protivenství……

 

 

O´Sensei Morihei Uešiba