JEZDECTVÍ

Oddíl jezdectví Vás zve na "Soboty u koní"

Seriál intezivních tréninků se bude konat v termínech: 1. 6., 6. 7., 3. 8., 7. 9.
Jedná se o celodenní tréninky, cena je 600,- Kč na osobu ( cena zahrnuje zapůjčení koní včetně výstroje, ochranné pomůcky pro jezdce, stravování 3x denně a pitný režim ), celý seriál bude zaměřen na ZZVJ
Čas kurzů je vždy od 8:30 do 20:00 hod.
Zdatným jezdcům bude na našich koních na konci seriálu umožněno složit zkoušku ZZVL
Počet míst je omezen, kompletní info u paní Kolertové - tel. 733 571 433

New Spina a Kat