STOLNÍ TENIS

Stolní tenis - Vánoční turnaj 2013

Měsíc prosinec je v kalendáři oddílu stolního tenisu tradičně vyhrazen Vánočnímu turnaji mládeže. Jeho 17. ročníku se zúčastnilo celkem 11 hráčů. Pro zvýšení motivace nových členů došlo ke zrušení tradičního rozdělení na starší a nově začínající hráče. Organizační změna si proto vyžádala rozložení turnaje do několika hracích dnů.

s.tenis-2013-12 m

Každoroční zvýšená předvánoční nemocnost však i tentokrát narušila organizaci turnaje, takže přes veškerou snahu pořadatelů nedošlo k sehrání všech utkání. Celkové hodnocení tak nepříznivě ovlivnil nestejný počet odehraných utkání. Vítězem Vánočního turnaje 2013 byl vyhodnocen Adam Dotlačil, na dalších místech se umístili Tomáš Týfa a Petr Kotek.

s.tenis-2013-13 m
Všichni účastníci převzali od pořadatelů cenu a diplom. Poděkování patří nejen organizátorům turnaje Lence Kaláškové a Miroslavu Prokopcovi, ale i vedení města za finanční příspěvek na ceny.