Přípravka

Tréninková skupina Libuše Šafaříkové, Aleny Prokopové, Ivy Kazdové, Jitky Elizabeth Hurdálkové, Pavly Malíkové, Petra Justa, Terezy Malíkové, Nikoly Weissové, Radany Návratové, Lenky Rösslové a Andrey Šimkové  (mladší školní věk 5 – 11 let)

Trenérky této věkové kategorie věnují pozornost harmonickému rozvoji osobnosti. Nesoustředí se pouze na rozvoj fyzických schopností, ale také na podporu přirozeného psychického vývoje. Děti si osvojují normy chování ve sportu, rozvíjí se morální a volní vlastnosti, které jsou pro sport nezbytné. Trénink by měl děti především bavit, přinášet jim příjemné zážitky. Důraz je tedy kladen na pestrost a všestrannost tréninku. Základním prvkem tréninku je zpočátku hra. Děti v tomto věku jsou velmi učenlivé, rozvíjí se tedy koordinační schopnosti, pohyblivost a rychlostní schopnosti. Pozornost je také věnována nácviku správného držení těla.

tréninky >>

 

Miloš Havelka

Tréninková skupina Miloše Havelky - starší školní věk (11 - 15 let)

Trenér má velmi těžkou úlohu, jelikož prvořadé je udržet u dětí zájem o trénink. Osobnost trenéra je v tomto věku velmi důležitá, musí být pro své svěřence vzorem. S nástupem puberty je třeba, aby byl trenér taktní a citlivý. Svěřenci si osvojují nové pohyby a zdokonalují již osvojené pohyby. Hlavní pozornost se věnuje správné technice. Rozvíjí se obratnost a rychlostní schopnosti (především frekvence). Pomalu se také začíná rozvíjet síla a vytrvalost. Stupňuje se náročnost tréninkových jednotek.

tréninky >>

 

Jan Tuna

Tréninková skupina Jana Tuny - starší školní věk (11 - 15 let)

V tomto věku má hlavní roli trenér, který by měl být pro své svěřence vzorem. S nástupem puberty je třeba, aby byl trenér taktní a citlivý. Svěřenci si osvojují nové pohyby a zdokonalují již osvojené pohyby. Hlavní pozornost se věnuje správné technice. Rozvíjí se obratnost a rychlostní schopnosti (především frekvence). Pomalu se také začíná rozvíjet síla a vytrvalost. Stupňuje se náročnost tréninkových jednotek.

Dorostenecký věk (15 - 18 let)

Trenér se soustředí na rozvoj všech pohybových schopností - rychlosti, síly a vytrvalosti. Každá z těchto složek se již rozvíjí bez omezení. Důležitou součástí tréninku je zdokonalování a upevňování techniky a také taktická příprava, která se v tréninku objevuje poprvé. V této etapě již probíhá specializovaný trénink, ve kterém všestrannost nemizí, větší důraz se však klade na rozvoj schopností a dovedností, které bezprostředně vytvářejí specializovaný výkon. V tomto věku také vzrůstá zatížení objemu i intenzity.

tréninky >>

 

Petr Musil

Tréninková skupina Petra Musila (Muňa team)

Zpracovávání osobních tréninkových plánů

tréninky >>

 

Julius Dušek

Mladší školní věk (6 - 11 let)

Trenér této věkové kategorie se nesoustředí pouze na rozvoj fyzických schopností, ale také na podporu přirozeného psychického vývoje. Děti si osvojují normy chování ve sportu, rozvíjí se morální a volní vlastnosti, které jsou pro sport nezbytné. Trénink by měl děti především bavit, přinášet jim příjemné zážitky. V této skupině je důraz kladen na pestrost a všestrannost tréninku s drobným zaměřením na vytrvalostní disciplíny.

Starší školní věk (11 - 15 let)

Svěřenci si osvojují nové pohyby a zdokonalují již osvojené pohyby. Hlavní pozornost se věnuje správné technice běhu. Trenér u svých svěřenců rozvíjí obratnost, rychlostní schopnosti, ale i sílu a vytrvalost. Stupňuje se náročnost tréninkových jednotek.

tréninky >>

 

Jiří Suk

Mladší školní věk (6 - 11 let)

Trenér dbá na rozvoj fyzických i psychických schopností a dovedností. V tomto věku je důležitá všeobecná atletická příprava, která rozvíjí celé tělo. V této skupině je větší důraz kladen na rozvoj odrazové techniky. Trenér ke svěřencům přistupuje citlivě a individuálně.

Starší školní věk (11 - 15 let)

Trenéři, kteří pracují s dětmi staršího školního věku, mají  těžkou úlohu, jelikož prvořadé je udržet u dětí zájem o trénink. Hlavní roli má tedy trenér, který by měl být pro své svěřence vzorem. S nástupem puberty je třeba, aby byl trenér taktní a citlivý. Svěřenci si osvojují nové pohyby a zdokonalují již osvojené pohyby. Hlavní pozornost se věnuje správné technice odrazu a přípravě na skokanské atletické disciplíny. Stupňuje se náročnost tréninkových jednotek.

tréninky >>

 


Rychlý kontakt

Sekretariát

Mobil: 603 383 285
Email:­ info@lokotrutnov.cz

 

Přihlášení

Adresa

TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.
Národní 199, 541 01 Trutnov

IČO: 47462965
DIČ: CZ47462965