Historie plavání v Trutnově

První zmínka o plaveckém odboru Sokola se datuje z let 1928 - 1938. Tento odbor však neměl velkou činnost a posléze zanikl. Oddíl plavání byl založen v roce 1962, resp. od doby vzniku prvního výboru oddílu v roce 1958, o čemž svědčí zápis z ustavující schůze plaveckého oddílu ze dne 14.2.1958.

První výbor pracoval ve složení: Miroslav Hůla (předseda), Anežka Sátorová (org. pracovnice), Marie Lábrová (hospodářka), Oldřich Hampl a H. Voplatková (ved. výcviku), MUDr. Sátora (zdravotník).

Počátky činnosti oddílu byly velice skromné. Samostatný oddíl nebyl ustanoven od počátku své činnosti, ale z rozhodnutí výboru TJ Loko Trutnov jako kroužek při odboru ZRTV (předtím plavecký kroužek při I. ZŠ Trutnov ). Činnost kroužku nebyla systematická. Malá skupina dětí se občas zúčastnila krajských přeborů, aniž by se na ně soustavně a systematicky připravovala.

V roce 1960-61 začali Miroslav Dítě, Jaroslav Mošna a Jiří Hradecky organizovat ve starém bazénu na Palackého ulici kursy pro neplavce z řad dospělých. Teprve v roce 1962 bylo povoleno ustavit samostatný oddíl s vlastním výborem. U zrodu byla Anežka Sátorová (předsedkyně), Miluška Kallistová (jednatelka), Dana Beránková (pokladní), Miroslav Dítě (trenér) a členky Dana Stejskalová a Helena Dítětová. Výbor v tomto složení pracoval až do roku 1979.

V tomto roce došlo k podstatným změnám ve složení výboru. Předsedou se stal Milan Habrovec, členy J. Soukup, M. Vysoudilová, R. Hammová, Ansorgová, L. Kudrnáč a Jar. Mošna, který se staral o základní plavání. Tento výbor byl nesourodý a tak po uplynutí dvouletého volebního období dochází k dalším změnám, které jsou charakterizovány nástupem mladé generace - odchovanců oddílu. Předseda Pavel Sobotka, jednatelka Margaret Gärtnerová , hospodář Miroslav Dítě, místopředseda MUDr. Scharfen CSc., trenérská rada ing. Oldřich Treml, L. Kudrnáč, STK ing. Stejskal, zdravotník J. Ansorgová, členové Zd. Huňka, R. Hammová a J. Matějíček.

Činnost oddílu se soustředila v malém bazénku Komunálních služeb na dosti pomyslný trénink v prostorách 9,5 m x 5 m na kursy základního plavání. Tyto kursy vedli v letech 1961 - 1981 Mošna, Dítě, Dítětová, Beránková, Kallistová. Později po založení „Střediska základního, zdokonalovacího a branného plavání" v roce 1980 vedly výcvik škol H. Stejskalová, M. Barvínková, K. Tauchmanová. Prvním vedoucím střediska byl Josef Zaplatílek, po něm v roce 1981 Zuzana Homolková, v roce 1985 Hana Nepovímová, dále Soňa Mihulková, ing. Jiří Brus a od roku 1990 Eva Janatová.
Rok od roku si získávalo stále větší oblibu a zájem letní soustředění. Toho prvního v r.1963 se zúčastnilo 14 členů. V roce 1981 ve Vysokém Mýtě již 90 členů. Závodní činnost každoročně vrcholila účastí na celostátní soutěži oddílů „bez zimních lázní". Pojmenování se dále měnilo na Pohár ČSR oddílů bez zimních lázní.

1969 - Mistrovství ČSSR v plavání pro oddíly bez zimních lázní 16.-17.8. se konaly v Banské Štiavnici. Trutnovští plavci dosáhli pěkných výsledků a umístili se celkově na 9. místě. Proti roku 1968 se zlepšili o čtyři místa.

1970 - Mistrovství ČSR oddílů bez zimních lázní oddíl Lokomotivy skočil na 9. místě z 15. Štafeta žen se umístila na velmi pěkném 2. místě.

1972 - Na Mistrovství ČSR v Přerově se umístili Zd. Huňka na 3. místě, na 200 m VZ. Z krajských přeborů, které se konaly ve Vysokém Mýtě dovezli naši plavci 8 titulů přeborník kraje. Zasloužili se o ně O. Souček, H. Dítětová, E. Obst, Z. Korhonová a dvě štafety. Z oddílu byla nejúspěšnější Lokomotiva Trutnov.

1974 - Kojetín - Lokomotiva Trutnov se umístila na 5. místě. Přeborníkem ČSR na 100 m prsa se stal O. Souček.

1975 - 7. ročník „Poháru'ČSR " v plavání se konal opět v Kojetíně jako náhrada za dřívější přebor ČSR. Kolektiv plavců TJ Loko byl na tuto vrcholovou soutěž svými trenéry velmi dobře připraven. Všichni plavci Trutnova dosáhli svých nejlepších časů. Nejúspěšnějším byl Standa Opočenský, který zvítězil ve čtyřech disciplínách (100 Z, 200 PZ, 200 P a byl jako člen dvou štafet 4x 100 VZ a pol. štafety 4 x 100). V soutěži mužů se Loko dělila se Slávií Liberec o 1.-2. místo. Ženy obsadily celkově 3. místo.

1976 - I. ročník dálkových plaveckých závodů mužů. Zvítězil náš závodník Říha na trati 5 km časem 1:44:22,8 hod. před dalším naším závodníkem J. Matějíčkem. O týden později si vítězství zopakoval Libor Říha na III. veletržním plaveckém maratónu v Brně.

1978 - 10. ročník Poháru ČSR v Kojetíně zvítězila trutnovská štafeta na 4 x 100 m VZ mužů ve složení: Opočenský, Matějíček, Huňka, Kudrnáč.

1979 - 11.ročník se konal ve Vysokém Mýtě. St. Opočenský zvítězil na 100 m VZ, znak, a dal. Velice dobře si vedli i Kudrnáč, Klomínský, Stejskal a Souček O. Z žen zvítězila L. Obstová na 100 m VZ. Celkově se umístil oddíl plavání Loko na 2. místě se ziskem 373,5 bodů.

 

V našich drsných klimatických podmínkách, které poskytují jen malé možnosti koupání v přírodě, je výstavba krytého bazénu plně opodstatněná.

Okamžik, který se toužebně očekával, nastal 4. června 1981, kdy se konalo slavnostní otevření krytého bazénu v Trutnově. (Základní kámen byl položen v roce 1975 ). První tréninky v tomto novém plaveckém areálu byly pro náš oddíl denně od 20 - 21 hodin mimo úterý.

 

1982 - Libor Říha získává 2. místo v dálkovém plavání na 5 km na Rozkoši. 12.9. se koná I. ročník Velké ceny města Trutnova za účasti 15 oddílů z celé ČSR (259) závodníků.

1983 - Lokomotiva Trutnov pořádá v nových lázních krajské přebory. Oddíl skončil na 6. místě. Stanislav Opočenský získal titul Krajského přeborníka na 100 Z, 200 Z, 400 PZ, 50 m branný závod.
Stále se rozšiřující základna plavání, silný kolektiv cvičitelů, trenérů a rozhodčích je zárukou další úspěšné práce oddílu plaveckých sportů v Trutnově. II. ročník přeplavby přehrady Rozkoš - vítězí Jaroslav Matějíček. Z žen získala 2. místo Martina Sychrová. Z plaveckých tabulek Vč. kraje: nejčastěji se opakuje jméno trutnovského závodníka Stanislava Opočenského, který je na 1. místě na 100 Z, 200 Z, získává 3. místo na 100 M, 3. místo na 200 PZ, dále 3. na 400 PZ a 200 P, 4. místo na 100 P.

Vedle tohoto závodníka se do špice kraje dostal i O. Souček a 3x Jar. Matějíček. Ve starších žákyních Jana Vlčková. První velký úspěch mladších žákyň zaznamenaly Michaela Gärtnerová a Renata Heldová, které se kvalifikovaly svými výkony na Přebor ČR l8-ti letých nadějí do Tábora, kde se neztratily a obě obsazovaly místa v prvních desítkách.

1984 - V bazénu se plave 24 hodin. Uplaváno 105 km 525 m.
Ve II. ročníku „Velké ceny města Trutnova " se umístil domácí oddíl na 3. místě. Nejúspěšnějším závodníkem byl Stanislav Opočenský, který zvítězil v pěti disciplínách. V prosinci začíná družba s plavci BSV Lokomotiva Potsdam. V meziokresních přeborech obsadili muži 3. místo a ženy 5. místo. V krajském přeboru muži 1. místo a ženy 4. místo.

1985 - V závodě žáků „Mladoboleslavské vlnky " získává 1. místo na 50 m znak Andrea Kaválková a 50 m prsa Radek Horák. 9.2. na krajských přeborech žactva v Pardubicích skončil Daniel Gärtner na II. místě.

1.6.1985 je pověřen oddíl uspořádáním KP mladšího žactva . Na 400 VZ vítězí R. Heldová. Radek Horák získal první tři místa na 100 m prsa, 100 a 200 VZ.
12. - 13.10. 1985 „Velká cena Trutnova ". V rodinách trutnovských plavců zažili sportovci s Postupimi srdečné pohostinství.

1986 - 26.-27.4 . si na krajských přeborech plavců úspěšně vedou naši desetiletí. Martina Matějíčková vyhrává 5x (50 VZ,100 VZ,200 VZ, 50 Z, 100 PZ), Grzsesíková vyhrává 3x (200 PZ, 50 M, 100 M) a Foltmanová lx na 100 P. Výsledky svědčí o cílevědomé a soustavné práci trenérů. Nejúspěšnějším plavcem oddílu byl Radek Horák, který se v rámci ČSR umístil 4x druhý a 2x pátý. 6.10. zkoušejí trutnovští plavci - otužilci teplotu vody (5-6 st. C) na říčce Punkvě (Jar. Matějíček, ing. Brus a Petr Hrůza ). 27.11. dosáhli desetiletí opět pěkných úspěchů na KP žactva v Trutnově. Vybojovali 8 z jedenácti možných krajských titulů. O pět titulů se zasloužila Martina Matějíčková.
9.12. pokus o nejlepší čas v kategorii mužů na 10 km. Vítězí Stanislav Opočenský časem 2:41:34,9 hod. V šestihodinovce 3 členných družstev uplavali trutnovští muži 28 km 440 m. Ženy 25 km 580 m.

1987 - Nositelé I. výkonnostních tříd - Michaela Gärtnerová na 200 m znak a Matoušek Tomáš na 100 m volný způsob. Na přeborech ČSR v jabloneckém 25 m bazénu se nejvíce dařilo trutnovské Evě Holubcová - 1. místo na 200 VZ a 2. místo 100 VZ a 200 PZ, 3. místo 100 M. 10. - 11.10. se koná již IV. ročník „Velké ceny Trutnova" za účasti čtrnácti oddílů z ČSR a dražebního oddílu Postupimi. Poprvé získává cenou trofej oddíl Lokomotivy Trutnov.
Příbrami na P- ČSR desetiletých získává Eva Holubcová 1. místo na 200 VZ, 800 VZ a další dvě 2. místa. V Českých Budějovicích na P - ČSR 11-12 let vítězí Martina Matějíčková na 200 VZ. Michaela Gartnerová byla pro své přesvědčivé výkony a píli přijata do SVSM při RH Praha.

1988 - 18.-19.6. na P-ČSR ml. žactva se umístila v družstvech naše Loko na celkovém 12. místě z 61 oddílů.

8.-9.10.1988 se koná „Velká cena města Trutnova" - V. ročník. Lokomotiva končí na 3. místě.
V srpnu se stává přebornicí České republiky Michaela Gärtnerová v dálkovém plavání. Vyhrává závod na 5 km na Sečské přehradě. Do juniorské reprezentace ČSSR pro soutěž „Družba " pro rok 1989 byla z našeho oddílu vybrána Martina Matějíčková. Zatím největší úspěch našeho oddílu.

25.-26.12. v šestihodinovce uplavaly trutnovské ženy 26 km 520 m (což je o 940 m více oproti roku 1986) Složení družstva: Dvořáčková Olina, Fikejzová Kateřina, Gärtnerová Michaela, Kaválková Andrea, Albrechtová Dita. 24 hodinovka mužů 118 km 245 m (o 12 720 m více než v roce 1984) složení družstva: Barvínek Petr, Čtvrtečka Pavel, Horáček Radovan, Horák Radek, Matoušek Tomáš, Říha Roman, Sáva Petr, Šubrt Jindřich. Rok 1988 byl nejúspěšnějším za 7 let existence krytého bazénu v Trutnově.

Roky 1989 - 1990 jsou ve znamení úspěchu závodnic Martiny Matějíčkové a Evy Holubcové. Obě se zúčastňují republikových, federálních i mezinárodních soutěží. Obě jsou ve sportovní škole v Pardubicích, ale závodí za TJ Lokomotiva Trutnov.
Jen namátkou uveďme úspěchy těchto děvčat na soutěžích: Martina se stává přebornicí ČSR na 800 VZ třináctiletých v Novém Jičíně, v SRN při měření sil plavců ČSSR a Němci doplavala jako první na 400 VZ. Na „Družbě" v Lipsku skončila 2x na 7. místě. 15.11. vytvořila Eva Holubcová na krajských přeborech v České Třebové nový krajský rekord na 400 VZ. Na těchto závodech získala celkem 5 titulů krajské přebornice.

Na M-ČSR v Českých Budějovicích získala tři druhá místa na tratích 200,400 a 800 VZ.
Pěkný úspěch zaznamenal lOtiletý Michal Slezák, který na M- ČSR získal jedno první a jedno druhé místo.

Rok 89. znamená pro trutnovský oddíl vítězství (druhé) ve „Velké ceně města Trutnova", za námi zůstává RH Praha, což svědčí o velmi dobré úrovni plavců TJ Loko. V roce 90 získává mistrovskou třídu Dita Albrechtová na 100 P a Martina Matějíčková na 800 VZ.

1991-1992 Stalo se již úplnou samozřejmostí, že závodníci sbírají tituly „krajských přeborníků". Mezi nejlepší patří bezesporu 2 kluci - což je po dost dlouhé době nadvlády děvčat změna - jsou to Radek Horák a Petr Sáva. Oba se zúčastňují rebublikových soutěží a nevedou si v nich špatně.

Nedílnou a neodmyslitelnou součástí plaveckého oddílu je pořádání kursů pro neplavce - školní děti a kursy pro předškolní děti s doprovodem rodičů. Tento typ kurzu je mezi rodiči malých dětí velmi oblíben. Těmito kursy si oddíl vypomáhá ze svízelné finační situace - posuďte sami - 1 hod tréninku stojí 500,- Kčs. Této činnosti se věnuje skupina cvičitelů, kteří tuto práci vykonávají již řadu let. Jsou to především Jaroslav Mošna, Helena Dítětová, Renata Hammová, Margaret Gärtnerová a v posledních letech i bývalé závodnice Markéta Sobotková a Olina Dvořáčková. Mnoho dětí, které prošly kurzy základního plavání, jsou členy a závodníky oddílu. To je další úkol této činnosti, vybírat šikovné a talentované děti pro závodní plavání. Na takřka bezproblémovém chodu oddílu má velký podíl výbor, který je po mnoho let takřka neměnný - předseda Pavel Sobotka, hospodář Miroslav Dítě, ved. základního plavání Jaroslav Mošna, trenéři: Zdeněk Huňka, ing, Treml a Josef Horák, org. pracovnice Margaret Gärtnerová a člen výboru Renata Hammová. Poděkování patří všem trenérům, kteří se svými závodníky tráví spoustu času na trénincích a pak samozřejmě o sobotách a nedělích na závodech. V dnešních dnech, kdy honba za solidním přežitím žene lidi za různými druhy výdělečné činnosti, je bezplatné vykonávání trenérské a cvičitelské práce už pomalu přírodním úkazem. V posledních dvou letech plavecký oddíl bojuje o každou hodinu tréninku z důvodu finanční tísně.
Všichni, kteří máme plavecký sport rádi doufáme, že i sponzoři zjistí, že plavání je velmi zdravé a pro děti prospěšné. Někteří již na to přišli. Díky.

 

2007-historie-plavani-oceneni-mesta-trutnova-mosna_m

Jaroslav Mošna - udělění ceny za celoživotní přínos trutnovskému sportu

 

1993-1995 – výraznými plaveckými talenty v žákovském věku byli Klára Vaňková, mnohonásobná mistryně ČR, Jan Pokorný a Jakub Škandera – medailisté z MČR žactva.

1996-2012 – tato éra je spojena s velkým rozmachem plavání v Trutnově a s historicky nejlepšími sportovními výsledky. V roce 1996 přichází do TJ Loko plavecký trenér Tomáš Břeň na pozici ředitele plavecké školy (v prosinci 1996 zvolen předsedou TJ Loko) s jasnými představami propojení s plaveckým oddílem. Nachází společnou řeč s dlouholetým předsedou oddílu Pavlem Sobotkou a nic nebrání rozjezdu systémové práce včetně oddlužení oddílu. Po sportovní stránce se oddíl v následujících letech propracovává do horních pater hodnocení oddílů v ČR. Tyto úspěchy přinášejí nabídku ČSPS a zařazení do systému přípravy talentované mládeže v roce 2001 (Sportovní třídy později Sportovní středisko). Za sportovními úspěchy plavců stojí především trenérská dvojice Tomáš Břeň a Ing. Pavel Pokorný, ale také celá řada trenérů a instruktorů, kteří pečují o výchovu talentů v celém systému přípravy. Systém se opírá především o úspěšnou spolupráci plavecké školy a plaveckého oddílu při výběru a předávání talentovaných sportovců od útlého věku. Od plavání kojenců a batolat, přes plavecké minipřípavky a přípravky až po závodní družstva. O tento systém se stará na dvacet instruktorů a trenérů z řad zaměstnanců plavecké školy i dobrovolných trenérů. Na pozici metodik plavecké školy působila dlouhé roky Eva Mináriková a v současné době tuto funkci zastává Lenka Davidová.

 

2011-historie-plavani-sobotka-davidova_m

Lenka Davidová a Pavel Sobotka
Plavci v této éře postupně získávali medaile z MČR v kategoriích žactva, dorostu i dospělých, v jednotlivcích i ve štafetách. Každý rok pravidelně vyplavali okolo 100 cenných kovů. Medaile z krajských soutěží a pohárových závodů byly samozřejmostí. Plavci Lokomotivy také byli základním kamenem krajských výběrů pro žákovské Olympiády mládeže a vybojovali řadu medailí.

 

2008-historie-plavani-msj-monterrey-moravkova-b_m

 

2008-historie-plavani-reprezentantky-cr_m

 

V jednotlivcích zářili: Morávková Barbora (3 zlaté-2 stříbrné-1 bronzová), Elhenická Martina  (1-2-2), Vaníčková Nikola (1-1-1), Zaplatilková Jana (0-1-1), Prokopová Hana (0-1-0), Bakoč Šimon (0-0-2), Doubicová Tereza a Šutriepka Radoslav (0-0-1). Ve štafetách se na olympijských medailích podíleli: Řehůřková Alžběta, Bergmanová Šárka, Morávková Barbora, Doubicová Tereza, Malá Klára, Pechancová Aneta (všechny bronz) a Elhenická Martina (stříbro). Historického výsledku dosáhly ženy Lokomotivy, když v roce 2009 vybojovaly zlaté medaile a titul MISTRYŇ ČR DRUŽSTEV, po dvou bronzových medailích z let 2008 a 2007. Nelze opomenout vítězství Alžběty Řehůřkové v seriálu závodů Českého poháru v roce 2007 ani medailová umístění Anety Pechancové a Martiny Elhenické v letech 2010 a 2011.

 

2009-historie-plavani-1misto-mcr-2009_m

 

2007-historie-plavani-alzbeta-rehurkova_m

 

Mezi medailisty z MČR v této éře v jednotlivých kategoriích patřili tito plavci:

  • žactvo – Lukáš Faller, Jiří Kroužek, Petr Havránek, Tomáš Vik, Lubomír Suchánek, Jakub Jarkovský, Jan Elhenický, Vojtěch Rejmont,Patrik Krause, Miroslav Haase, Hana Prokopová, Alžběta Řehůřková, Barbora Morávková, Tereza Doubicová, Lukáš Řehák, Václav Mlynář, Martin Kubeš, Vojtěch Bartoníček, Linda Zieminská, Martina Elhenická, Šárka Bergmanová, Denisa Saidlová, Aneta Pechancová, Pavla Dušková, Klára Malá, Jana Zaplatilková, Radoslav Šutriepka, Šimon Bakoč, Klára Mačátová, Matěj Suk, Matěj Mach, Martin Hrabal, Daniel Bartůněk, Eliška Melicharová, Nikola Vaníčková, Lucie Boušková, Kristýna Kultová, Adéla Morávková, Maxmilián Malý, Klára Antošová, Kateřina Holubová, Barbora Suková, Alena Füllsacková, Barbora Zámečníková, Denisa Gnolová, (Michaela Kosinková, Eliška Svobodová, Eliška Jarošová, David Šrůtek, Romana Lankašová)
  • dorost - Lukáš Faller, Alžběta Řehůřková, Barbora Morávková, Jakub Jarkovský, Jan Elhenický, Tereza Doubicová, Aneta Pechancová, Martina Elhenická, Jana Zaplatilková, Petra Havelková, Hana Prokopová, Patrik Krause, Adéla Morávková
  • dospělí – Alžběta Řehůřková, Barbora Morávková, Martina Elhenická, Hana Prokopová, Tereza Doubicová, Aneta Pechancová, Linda Zieminská, Petra Havelková.

 

2009-historie-plavani-mej-praha_m

 

S příchodem kvalitních výsledků postupně přicházelo i plnění limitů do reprezentačních výběrů ČR a nominace na vrcholné mezinárodní soutěže. V reprezentačních výběrech ČR juniorů v této éře z plavců Lokomotivy působili: Jiří Kroužek, Barbora Morávková, Aneta Pechancová, Martina Elhenická, Jana Zaplatilková, Tereza Doubicová, Nikola Vaníčková, Adéla Morávková a Kateřina Holubová. V reprezentaci seniorské potom Alžběta Řehůřková, Aneta Pechancová a Martina Elhenická. Tito plavci reprezentovali Českou republiku na mnoha mezistátních utkáních a vrcholných mezinárodních soutěžích.

 

2007-historie-plavani-oceneni-mesta-trutnova-druzstvo-zeny_m

 

2010-historie-plavani-martina-elhenicka-singapore_m

 

V letech 2006-2012 se ženy v reprezentačních barvách nominovaly a soutěžily na třinácti vrcholných mezinárodních akcích: Aneta Pechancová (92) – MS 2009 Řím, ME 2011 Štětín (finalistka ve štafetě) a MEJ 2008 Bělehrad, Alžběta Řehůřková (89) – ME 2006 Helsinky, 2007 Debrecen, 2008 Rijeka, LSE 2007 Paříž, Světová gymnaziáda 2006 Řecko, Martina Elhenická (93) – 1.Světové OH mládeže 2010 Singapore, MEJ 2009 Praha, Barbora Morávková (91) – MSJ 2008 Monterrey, MEJ 2007 Antverpy, Jana Zaplatilková (94) – MEJ 2009 Praha. Všichni věříme, že tuto sbírku rozšíříme v roce 2012 o historicky první účast trutnovského plavce na OH v Londýně jako dárek k 50. výročí založení plaveckého oddílu a 120. letům Lokomotivy.

 

2011-historie-plavani-oceneni-mesta-trutnova-hammova_m

Renata Hammová - udělění ceny za celoživotní přínos trutnovskému sportu

 

2009-historie-plavani-kariera-rehurkova_m

 

Plavecký oddíl v posledních letech dosáhl také řady různých ocenění. Plavkyně Alžběta Řehůřková, Aneta Pechancová, Martina Elhenická a Barbora Morávková byly oceněny jako nejlepší sportovci města Trutnova, stejně jako úspěšná družstva žen. Vedle sportovců obdrželi ceny za celoživotní přínos trutnovskému sportu, také nestoři plavání v Trutnově Jaroslav Mošna (zakladatel oddílu, dlouholetý cvičitel, rozhodčí a hospodář oddílu) a Renata Hammová (cvičitelka a rozhodčí). Jako nejlepší trenéři města Trutnova byli opakovaně oceněni Ing. Pavel Pokorný a Tomáš Břeň.

 

2010-historie-plavani-oceneni-mesta-trutnova-bren-pokorny_m

Nejlepší trenéři města Trutnova Tomáš Břeň a Ing. Pavel Pokorný  

Při udělování cen pro nejlepší sportovce Královéhradeckého kraje nechyběli Alžběta Řehůřková, Aneta Pechancová, Martina Elhenická a mistrovské družstvo žen se svými trenéry. Tradičně byli plavci, trenéři a funkcionáři oddílu zařazování mezi nejlepší v rámci vyhlašování nejlepších v Loko Trutnov. Nelze opomenout opakované přijetí u hejtmana kraje po úspěšných návratech z dětských olympiád. Odměnou za kvalitní práci byla trenérům Břeňovi a Pokornému nominace do realizačních výběrů reprezentačních družstev a do realizačního týmu pro MEJ 2009 – Tomáš Břeň – vedoucí výpravy, Ing. Pavel Pokorný – trenér. Předseda oddílu Pavel Sobotka působí dlouhodobě v Oblastní soutěžní komisi a komisi rozhodčích při ČSPS. Tomáš Břeň v letech 2007-2011 zastával pozici místopředsedy sekce plavání při ČSPS.

 

2009-historie-plavani-sportovni-kolektiv-kraje-plavkyne-mistryne-ligy_m

                                     Sportovní kolektiv Královehradeckého kraje 2009

2011-historie-plavani-me-stetin-aneta-pechancova_m


Náš oddíl v poslední „dvacetiletce“ organizačně uspořádal řadu vrcholných soutěží. Z těch nejvýznamnějších to bylo mezistátní utkání juniorů Česko – Polsko – Slovensko. Opakovaně pak Zimní MČR dospělých, dorostu a žactva a také jarní krajské přebory. Tradičním mítinkem a chloubou oddílu je každoroční VC města Trutnova spojená od roku 2000 se soutěží pro postižené děti z dětských domovů, stacionářů a ústavů. V roce 2012 proběhne již 28. ročník. Pravidelně několikrát v roce oddíl pořádá regionální soutěže pro děti všech věkových kategorií.

Závěrečné poděkování patří všem, kteří se zasloužili o rozvoj a vysokou výkonnostní úroveň plaveckého oddílu. Všem plavcům a plavkyním, instruktorům, instruktorkám, trenérům, trenérkám, rozhodčím, funkcionářům. Největší poděkování patří generálnímu partnerovi oddílu firmě FM Servis Trutnov a jejímu majiteli Petru Folcovi za dlouhodobou ekonomickou a materiální podporu. Městu Trutnovu v čele se starostou Mgr.Ivanem Adamcem za skvělé tréninkové podmínky v trutnovském bazénu. Všem dalším podporovatelům a sponzorům, jejichž výčet, stejně jako další informace o plaveckém oddíle a plavecké škole najdete na: www.lokotrutnov.cz 

 


Nejlepší současní sportovci - Plavání

Historicky nejlepší plavci oddílu

Rychlý kontakt

Sekretariát

Mobil: 603 383 285
Email:­ info@lokotrutnov.cz

 

Přihlášení

Adresa

TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.
Národní 199, 541 01 Trutnov

IČO: 47462965
DIČ: CZ47462965