Valná hromada TJ 2020

Ve čtvrtek 28. 5. 2020 se v salonku restaurace Sokolovna konala, za účasti 17 zástupců oddílů (z 25 pozvaných), valná hromada TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s. Na valné hromadě byli na další čtyřleté období zvoleni- předseda TJ LOKO Trutnov Bc. Petr Musil (atletika), místopředseda Ing. arch. Vladimír Smilnický (basketbal), členové výkonného výboru TJ Ivana Valentová (atletika), Jiří Hauf (volejbal) a Jaroslav Bojarský (americký fotbal). Do kontrolní komise byli zvolení Miroslav Tlamka (cyklistika), Ing. Hynek Stiehl (basketbal) a Pavel Petržela (orientační běh). Valná hromada schválila, kromě jiného, novelu stanov TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., výroční zprávu za rok 2019 i plán hlavních úkolů na rok 2020.

 


Rychlý kontakt

Sekretariát

Mobil: 603 383 285
Email:­ info@lokotrutnov.cz

 

Přihlášení

Adresa

TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.
Národní 199, 541 01 Trutnov

IČO: 47462965
DIČ: CZ47462965